مشکلات و رفع اشکال

  • مشکلات دانلود و نصب مشکلات خود در نصب بازی ها را در این قسمت مطرح کنید تا کاربران یا مدیران سایت به شما در حل مشکل کمک کنند
    (موضوعات: 3 | نوشته:4) مشاهده اخرین نوشته
  • مشکلات حین بازی مشکلات خود در حین اجرای بازی ها را در این قسمت مطرح کنید تا کاربران یا مدیران سایت به شما در حل مشکل کمک کنند
    (موضوعات: 4 | نوشته:12) مشاهده اخرین نوشته
  • مشکلات سخت افزاری مشکلات سخت افزاری خود را در این قسمت مطرح کنید تا کاربران یا مدیران سایت به شما در حل مشکل کمک کنند
    بدون نوشته